Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...
Up

Cổ đông - Báo thường niên & báo cáo quản trị công ty

CBTT v/v: miễn nhiệm ông Trần Trung Chí Hiếu thôi giữ chức danh TV HĐQT và không là người đại diện cổ phần của Công ty CP ĐT và XD Tràng An; bổ nhiệm ông Trần Đức Chính giữ chức TV HĐQT và là người đại diện cổ phần của Công ty ĐT và XD Tràng An
Ngày ban hành:
Version:
07/08/2017
Dung lượng:
File Size:
347.33 kB
Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu Khí - Petechim
Ngày ban hành:
Version:
21/04/2017
Dung lượng:
File Size:
8.61 MB
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Petechim
Ngày ban hành:
Version:
13/04/2017
Dung lượng:
File Size:
1.80 MB
Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (bản dự thảo)
Ngày ban hành:
Version:
12/04/2017
Dung lượng:
File Size:
15.09 MB
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Ngày ban hành:
Version:
17/03/2017
Dung lượng:
File Size:
293.99 kB
Thông báo về việc thu hồi và cấp mới Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí - Petechim
Ngày ban hành:
Version:
20/09/2016
Dung lượng:
File Size:
780.27 kB
Thông báo giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký, lưu ký cổ phiếu PTV tại VSD
Ngày ban hành:
Version:
20/09/2016
Dung lượng:
File Size:
782.69 kB
Quyết định về việc chấm dứt Hợp đồng lao động ông Lê Thành Đức – Phó TGD Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)
Ngày ban hành:
Version:
27/07/2016
Dung lượng:
File Size:
103.60 kB
Thông báo về việc cập nhật thông tin số Chứng Minh Nhân Dân có hiệu lực
Ngày ban hành:
Version:
11/07/2016
Dung lượng:
File Size:
212.91 kB
Thông báo về việc chốt danh cổ đông Petechim để làm thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn Upcom
Ngày ban hành:
Version:
23/05/2016
Dung lượng:
File Size:
183.44 kB
 
 
Powered by Phoca Download

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: