Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Sáng ngày 12/04/2017, Công ty Petechim đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trụ sở chính của Công ty (Tầng 11, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, quận 7).

Xem thêm: Petechim tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Xem thêm: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

    Sáng ngày 14/04/2015, tại trụ sở Văn phòng Công ty (lầu 11, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào) Công ty Petechim đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2014 và đề ra phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty Petechim.

Xem thêm: Công ty Petechim tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Tp.HCM ngày 26/04/2013 – Công ty CP Thương mại Dầu khí đã tổ chức thành công phiên họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông.Đến tham dự đại hội có cổ đông đại diện cho quyền sở hữu: 17.361.650 cổ phần tương đương  87% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Xem thêm: Petechim tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Sáng ngày 04/04/2014, tại trụ sở Văn phòng Công ty , Lầu 11, Tòa nhà Petroland, số 12 Tân Trào, Công ty Petechim đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2013 và đề ra phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Petechim.

Xem thêm: Công ty Petechim tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 15/08/2012, tại trụ sở của Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim), Công ty Petechim đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 – năm 2012. 

Xem thêm: Petechim tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 – năm 2012

Sáng ngày 13/04/2016, Công ty Petechim đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại trụ sở chính của Công ty (Tầng 11, tòa nhà Petroland, 12 Tân Trào, quận 7).

Xem thêm: Petechim tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: