Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim JSC)

Liên kết Website

Dự án tiêu biểu

Trung tâm dữ liệu và dự phòng PV OIL

Trung tâm dữ liệu Petechim

Giải pháp phần mềm bán lẻ xăng dầu

Giải pháp tự động hóa kho xăng dầu

Giải pháp tích hợp ERP TAS

Giải pháp quản lý hợp đồng dầu thô

Giải pháp quản lý duy tu bảo dưỡng tài sản

Giải pháp quản lý nghiệp vụ cảng Dầu khí

Giải pháp lập ngân sách và chương trình công tác

Loading...

Khách hàng

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

Đối tác

TPL_GK_LANG_IS_MORE_NEWS

Loading...

 

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Nguyễn Thanh Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1967

Chuyên môn: Tiến sỹ Khoa học

2 Hoàng Dương Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1960

Chuyên môn: Thạc sỹ Đường ống bể chứa dầu

3 Trần Trung Chí Hiếu Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1963

Chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

4 Trần Hoài Nam Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1965

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý công nghiệp

5 Trần Văn Mạnh Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1965

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Nguyễn Lê Minh Ủy viên Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1958

Chuyên môn: Máy móc và Thiết bị khoan khai thác Dầu khí

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Hoàng Dương Tổng giám đốc

Năm sinh: 1960

Chuyên môn: Thạc sỹ Đường ống bể chứa dầu

2 Trần Trung Chí Hiếu Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1963

Chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

3 Trần Mạnh Hùng Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1963

Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế vận tải biển

4 Đỗ Thị Bích Hà Phó Tổng giám đốc

Năm sinh: 1970

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

 

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Nguyễn Quang Trung Trưởng Ban kiểm soát

Năm sinh: 1972

Chuyên môn: Thạc sỹ tài chính và kinh doanh tiền tệ

2 Huỳnh Minh Triết Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1962

Chuyên môn: Thạc sỹ quản lý tài chính công

3 Bùi Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát

Năm sinh: 1990

Chuyên môn: Cử nhân thương mại quốc tế

 

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Hoàng Dương Bí thư Chi bộ

Năm sinh: 1960

Chuyên môn: Thạc sỹ Đường ống bể chứa dầu

2 Trần Văn Mạnh Phó Bí thư Chi bộ

Năm sinh: 1965

Chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3 Nguyễn Ngọc Anh Ủy viên Chi bộ

Năm sinh: 1982

Chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng

 

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Trần Mạnh Hùng Chủ tịch Công đoàn

Năm sinh: 1963

Chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế vận tải biển

2 Nguyễn Văn Thuận Phó chủ tịch Công đoàn

Năm sinh: 1985

Chuyên môn: Cư nhân Quản trị kinh doanh

3 Nguyễn Ngọc Lan Phó chủ tịch Công đoàn

Năm sinh: 1980

Chuyên môn: Kế toán

4 Hoàng Đại Thắng Ủy viên Công đoàn

Năm sinh: 1976

Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

5 Nguyễn Thị Hà Ủy viên Công đoàn

Năm sinh: 1988

Chuyên môn: Cử nhân Khoa học môi trường

6 Nguyễn T Minh Thùy Ủy viên Công đoàn

Năm sinh: 1977

Chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

 

STTHọ tênChức vụThông tin
1 Nguyễn Văn Thuận Bí thư Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1985

Chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

2 Vũ Hải Hà Phó bí thư Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1992

Chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin

3 Lê Thị Ngân Ủy viên Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1990

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Bảo hiểm

4 Võ Anh Quân Ủy viên Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1993

Chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

5  Nguyễn Thị Hằng Ủy viên Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1985

Chuyên môn: Cử nhân Văn học

6  Nguyễn Thị Ngọc Hà  Ủy viên Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1990

Chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

7  Nguyễn T Quỳnh Trang Ủy viên Đoàn thanh niên

Năm sinh: 1991

Chuyên môn: Kiểm toán viên

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: